ตามไปดู… ผู้ผลิตแพลเลทไม้ต่างประเทศ ว่าเขาทำงานกันอย่างไร

สิงหาคม 24th, 2009 Leave a comment Go to comments
YouTube Preview Image

วิดีโอชุดนี้ ของ Northwest Pallet Supply เขาล่ะ

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.