แพลเลท 2 ทาง, แพลเลท 4 ทาง

สิงหาคม 27th, 2009 Leave a comment Go to comments
แพลเลท 4 ทาง แบบ Basic

แพลเลท 4 ทาง แบบ Basic

แพลเลท 2 ทางแบบDouble wing

แพลเลท 2 ทาง แบบ Double wing

แพลเลท 2 ทาง แบบ Stringers

แพลเลท 2 ทาง แบบ Stringers

แพลเลท 2 ทาง แบบ Panel deck basic

แพลเลท 2 ทาง แบบ Panel deck basic

แพลเลท 2 ทาง แบบ Panel deck reversible

แพลเลท 2 ทาง แบบ Panel deck reversible

แพลเลท 2 ทาง แบบ Reversible

แพลเลท 2 ทาง แบบ Reversible

แพลเลท 2 ทาง แบบ Skid

แพลเลท 2 ทาง แบบ Skid

แพลเลท 2 ทาง แบบ Swing

แพลเลท 2 ทาง แบบ Swing

Block Pallet

แพลเลทชนิดลูกเต๋าเป็นแพลเลทที่สามารถรองรับ น้ำ้หนักของสินค้าและรองรับงานของลูกค้าได้ทุกกรณีเนื่อง
จากรถตักสามารถเข้าได้ทั่วทิศทาง จึงเป็นแพลเลทที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง แพลเลทแบบลูกเต๋า จะมีราย
ละเอียดตามจำนวนและขนาดของไม้ลูกเต๋า – ขนาดไม้คานบนและคานล่างทิศทางของคานบนและคานล่าง
จำำนวนและขนาดของไม้ปูด้านบนและล่าง – หรือรายละเอียดอื่น ๆเช่น ไม้ปูล่างมีการลบเหลี่ยม

แพลเลท 4 ทาง / Single-decked four way? (ได้รับความนิยมสูง)

พาเลท 4 ทาง แบบ Loscam

แพลเลท 4 ทาง แบบ Loscam

แพลเลท 4 ทาง แบบ Panel deck qubix

แพลเลท 4 ทาง แบบ Panel deck qubix

แพลเลท 4 ทาง แบบQubix

แพลเลท 4 ทาง แบบ Qubix

แพลเลท 4 ทาง แบบ Revesible stringers

แพลเลท 4 ทาง แบบ Revesible stringers

แพลเลท 4 ทาง แบบ Stringers

แพลเลท 4 ทาง แบบ Stringers

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.